Monday, May 7, 2007

МТ-ийн зөвлөх компани аутсорсингийн чадварлаг ашиглаж байна

Мэдээллийн системийн менежмент хэмээх хичээл дээр ямар нэгэн компанийн МТ-ийн менежертэй нь ярилцлага хийх ёстой болов. Улмаар тус ярилцлага болон бусад материал дээр тулгаарлан МТ-ийн одоогийн стратегийг нь судлах, үйл ажиллагааных нь талаар дүн шинжилгээ хийх, мөн тулгамдсан асуудлынх нь талаар онол талаас судалгаа хийж тус компанидаа хүргүүлэх зэрэг ажлуудаг хийх ёстой юм. Ингээд манай баг 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй тус ярилцлага авах компани дээрээ очсон юм.

Энд яригдах гэж байгаа байгууллага бол МТ-ийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Reveal Group. Тус групын онцлог гэвэл: 30 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэдгээр хүмүүс бүгд доод тал нь 10 жилийн ажлын туршлагатай бөгөөд урьд нь дандаа том компаниудын МТ-ийн захирал (CIO), үйл ажиллагааны захирал (COO), ерөнхий менежер мөн дэд ерөнхийлөгч зэрэг албан тушаал хашиж байсан гэхээр бүрэлдэхүүний хувьд нилээд чадварлаг боловсон хүчин бүрдсэн груп байлаа. Бидэнтэй уулзсан хүн бол тус групын гүйцэтгэх захирал болох ноён Кроч. Тэрбээр урьд нь Австралийн үндэсний банк (National Australian Bank)-д МТ-ийн захиралын албыг хашин 3500 хүн удирдаж байсан туршлагатай, чадалтай хүн гэх.

Намайг болон бусад нөхдийг маань хамгийн их гайхшруулсан зүйл бол тус груп нь үндсэн үйл ажиллагаанаас бусад бүх үйл ажиллагаагаа аутсорсинг хийсэн явдал байв (санхүү бүртгэл, программ хангамж, техникийн үйл ажиллагаа, бүр бизнесийн зарим үйл ажиллагаагаа хүртэл). Тэр бүхнийг нь ердөө нэг оффис менежер хариуцаж зохицуулна. Групын ажилтнууд (менежерүүд) бүгд блайкбэрри, зөөврийн компьютер ашиглан утасгүй сүлжээгээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Ямар нэгэн техникийн саатал гарах юм бол аутсорсинг компани нь хянаж(monitoring хийж) байдаг учир тэр даруй хэвийн үйл ажиллагааг нь хангана гэх мэтчилэнгээр өөрсдийн үндсэн үйл ажиллагаандаа хамаг анхаарлаа төвлөрүүлэн бусад бүх үйл ажиллагааг аутсорсинг хийснээрээ тус компани сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Австралийн эхний 50 компанийн дийлэнхид нь (одоогоор 40 орчим) МТ-ийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг болжээ. Мөн түүнээс гадна Лондон, Парист салбар компаниа байгуулан амжилттай ажиллаж байгаа ба тун удахгүй Нью Иоркид болон Азид (аль улсад гэдгийг нь хэлээгүй) тус бүр салбараа нээх гэж байгаа юм байна.

Энд орчин үеийн компани хэрхэн аутсорсинг ашиглаж байгааг харуулах гэж зорьсон юм. Тус груп нь өөрсдийн чаддаг ажилдаа л бүх цагаа зарцуулан бусад үйл ажиллагаагаа аутсорсинг хийх бодлого барьсанаар богинохон хугацаанд амжилт олсон шиг бусад компаниуд ч гэсэн иймэрхүү үйл ажиллагаанд шилжих нь дамжиггүй. Тиймээс манайханд аутсорсонгийн үйл ажиллагаа эрхлэх боломж ирээдүйд улам их гарч ирнэ, түүний хажуугаар бусад орны ч өрсөлдөгч нар ч гарч ирэх нь дамжиггүй.